MAPA DOJAZDU

Fontis Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 30
05-552 Wola Mrokowska
Adres email: biuro@fontis.pl
Telefon: 22 754-47-70
22 757-52-70
Faks: 22 757-52-71
Tel. komórkowy: 601-26-26-74
Dział Handlowy: 609-220-402

Fontis Sp. z o.o., ul. Chyliczkowska 10, 05-500 Piaseczno

Spółka zarejestrowana w KRS pod numerem 0000186776,
Kapitał zakładowy 50.000 PLN wpłacony w całości.
Regon: 016105420, NIP: 5262524356